Contact

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met:

Toos Linsen-Rijk 040-2214515

Adri Zeegers 040-2215314

U kunt ook onderstaand contactformulier invullen.

Contactformulier

Facebook

Inmiddels zijn we ook actief via Facebook. Klik op de icoon hieronder of op de foto om direct naar onze facebook-pagina te gaan.

PRIVCACYBELEID VAN STICHTING HULP-MOLDAVIË-TRANSNISTRIË

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Hulp-Moldavië-Transnistrië (hierna: “de stichting” ) verwerkt van haar donateurs.

Indien u donateur wordt van de stichting en uw persoonsgegevens aan de stichting verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Stichting Hulp-Moldavië-Transnistrië, Chromerij 68, 5583 HJ  Waalre, telefoon 040-2214515, handelsregisternr. H17277846.
De functionaris donateurbeheer is bereikbaar via het emailadres info@hulp-moldavie-transnistrie.nl

2. Welke gegevens verwerkt de stichting en voor welk doel
2.1 In het kader van uw donateurschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens, eventueel postadres
c) of emailadres

2.2 De stichting verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende  doeleinden: het tweemaal per jaar toesturen van onze nieuwsbrief.

Uw persoonsgegevens worden door de stichting niet aan derden verstrekt.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief door een email te sturen naar bovengenoemd emailadres, of te bellen met bovengenoemd telefoonnummer. Uw (email)adres wordt dan uit het bestand verwijderd.

3. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd als gevolg van wetswijzigingen. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.