Op 12 mei was weer de jaarlijkse Kring bedevaart van de vereniging: Vrouwen

van Nu Brabant Zuid Oost, voorheen KVO.
Bij het verlaten van de kerk in Meerveldhoven vond er een collecte plaats
waarvan de opbrengst voor onze stichting was bestemd.
Deze opbrengst bedroeg maar liefs € 435.-!
Heel veel dank aan alle gulle gevers.