Op 15 mei jongstleden hield de kring Vrouwen van Nu samen met ZLTO hun jaarlijkse Mariaviering. Vanwege het slechte weer niet in de kapel van Onze Lieve Vrouw Ter Eik, maar in de Basiliek te Meerveldhoven. Net als andere jaren mochten wij na de dienst een deurcollectie houden voor onze Stichting. De mooie opbrengst hiervan was € 179,90, waarvoor onze hartelijke dank.