Meehelpen kan natuurlijk ook!

In onze beginfase kwam hulp voornamelijk van familie, vrienden en kennissen.

Wij dagen u uit tot een sponsor-activiteit of een donatie. Wat is er nog mooier dan een activiteit te organiseren of een bijdrage te leveren en te weten dat de opbrengst optimaal ten goede komt van het door ons nagestreefde doel.

Marola Caris tijdens jaarlijkse Koningsmarkt in Valkenswaard

Zie bijvoorbeeld de sponsorloop op 16 mei 2020 door Hermien Smits.

Indien u ons ook wilt steunen, dan vernoemen wij zoals eerder aangegeven uw bedrijfsnaam op deze site.

We houden al onze sponsors door middel van een nieuwsbrief op de hoogte waarin wij tekst en uitleg geven over onze werkzaamheden.

U kunt de stichting steunen door uw  bijdrage te storten op banknummer:

NL 24 RABO 0172 9114 35  t.n.v  Stichting Hulp Moldavie-Transnistrie.