Projecten

Er zijn diverse projecten waarmee wij ondersteuning bieden.

Voedselpakketten:

Het gehele jaar door worden er voedselpakketten uitgedeeld aan de armste en gehandicapte inwoners van Bichok en Novovladimirokov.  Elke maand krijgen de mensen een pakket.

De kosten voor een pakket bedragen gemiddeld  € 16,50.

De producten worden in Transnistrië gekocht om zo ook de lokale bevolking te ondersteunen.

Bij voldoende financiële middelen doen we met de kerstdagen iets extra’s in de pakketten.

Individuele ondersteuning:

De stichting heeft meerdere contactpersonen in Transnistrië, die contact leggen met de allerarmsten in de dorpen en steden. Van hen krijgen we de informatie  waar hulp hard nodig is. De stichting beslist na overleg welke hulp geboden kan worden. Je kunt hierbij denken aan het verstrekken van medicijnen, het betalen van kinderopvang, het geven van Pampers , het wind- en waterdicht maken van woningen enz.

Een aantal gezinnen wordt structureel ondersteund bij het kopen van voeding.

Medische hulp:

In de afgelopen jaren hebben we een aantal mensen kunnen helpen door het betalen van medische zorg:

  • Beppy en Jasper kwamen in contact met Nicolai, doordat ze tijdens hun verblijf in Transnistrië kindertehuizen bezochten.  De zesjarige Nicolai  had een hartafwijking. Om in leven te blijven moest hij een operatie ondergaan. De kosten voor de operatie waren te hoog voor het kindertehuis waar hij woonde. Samen met een andere stichting hebben wij de operatie bekostigd.
  • We hebben vier kinderen  met een hazenlip kunnen helpen door de operaties te bekostigen.
  • Twee van de vier kinderen zijn na de operatie door hun familie weer naar huis gehaald, de familie was nu weer in staat om zelf voor hen te zorgen.
  • Een kindje met een waterhoofd hebben we kunnen helpen door medicijnen te verstrekken en een rolstoel te geven.
  • Onze verpleegster Galya biedt zorg aan met name de ouderen.

Kindertehuis en psychiatrisch ziekenhuis:

De financiële middelen van deze instellingen schieten ernstig tekort. Wij overleggen met de directie wat zij nodig hebben en bekijken dan met welk bedrag wij hen kunnen steunen.