Stichting Hulp Moldavie Transnistrie

Het werk in Moldavië–Transnistrië is in 2003 opgestart door Beppy en Jasper van de Paal. Daarvoor waren zij als pioniers werkzaam onder de straatkinderen in Boekarest, Roemenië.

Toos Linsen-Rijk heeft gedurende al die tijd de pr-werkzaamheden gedaan. Veel weeskinderen, bejaarden en invaliden hebben in al die jaren hulp ontvangen. Jasper en Beppy zijn nu gestopt en momenteel bestaat het bestuur van de stichting uit:

Voorzitter Adri Zeegers,           Secretaris Toos Linsen-Rijk,             Penningmeester Astrid Baltussen.     Het bestuur wordt niet bezoldigd.         Zij zullen er alles aan doen om het werk   voor de komende jaren samen   belangeloos voort te zetten.

 

Het Beleidsplan van de stichting vindt u hier Beleidsplan 2024-2025

De stichting heeft een ideëel doel en beoogt niet het maken van winst en is door de belastingdienst erkend als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Ons ANBI-nr. is 8219.83.520.

Donaties en steun zijn derhalve voor donateurs fiscaal aftrekbaar.