Stichting Hulp Moldavie Transnistrie

Het werk in Moldavië–Transnistrië is in 2003 opgestart door Beppy en Jasper van de Paal. Daarvoor waren zij als pioniers werkzaam onder de straatkinderen in Boekarest, Roemenië.

Toos Linsen-Rijk heeft gedurende al die tijd de pr-werkzaamheden gedaan. Veel weeskinderen, bejaarden en invaliden hebben in al die jaren hulp ontvangen. Jasper en Beppy zijn nu gestopt en momenteel zijn werkzaam voor de stichting:

Astrid Baltussen, Toos Linsen-Rijk en Adri Zeegers. Zij zullen er alles aan doen om het werk voor de komende jaren samen belangeloos voort te zetten.

De stichting heeft een ideëel doel en beoogt niet het maken van winst en is door de belastingdienst erkend als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Ons ANBI-nr. is 8219.83.520.

Donaties en steun zijn derhalve voor donateurs fiscaal aftrekbaar.